แก้ไขโดเมน (Modify domain)

 Home / จดโดเมน / แก้ไขโดเมน

การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลโดเมนที่ท่านจดทะเบียน

หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของ"โดเมน" เช่น สถานที่ติดต่อ หรือ อีเมล์ ของผู้ดูแลโดเมน (Technical contact / Administrative contact) หรือแก้ไข DNS โดยระบบจัดการโดเมน (manage domain)

ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยตรงกับ "ฐานข้อมูลของ Registrar"
โดยใชรหัสผ่านผู้ใช้งาน (user /password) ที่ โดเมนเนม.com.co.th แจ้งให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ เมื่อท่านได้จดโดเมน

โดยการแก้ไขข้อมูลโดเมนดังกล่าว จะใช้เวลาอย่างเร็วประมาณ 4 ชั่วโมง หรืออย่างช้าประมาณ 15-24 ชม. จึงจะเป็นที่รู้จักทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

หากคุณไม่ทราบผู้ให้บริการจดโดเมนหรือ registrar ที่คุณได้จดโดเมน หรือต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลโดเมน เพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบหรือเช็คโดเมนได้โดย คลิ๊กที่นี่ี่ค่ะ
เช็คโดเมน /Whois domain
แก้ไขโดเมน
Thnic
แก้ไขโดเมนที่จดกับ thnic

แก้ไขโดเมน .TH
THNIC

แก้ไขโดเมน .TH ที่จดทะเบียนไว้กับ THNIC โดยคลิ๊กลิงค์ตามนี้ค่ะ

http://โดเมนเนม.com.co.th/แก้ไขโดเมน-th


แก้ไขโดเมน
1. โดเมน คืออะไร
โดเมน คือชื่อของเว็บไซต์ (Web address) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของ com.co.th คุณกำลังเรียกดูข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่ www.com.co.th

ซึ่ง '.com.co.th' คือ โดเมน ซึ่งบริษัท อีคอมสยาม ดอทอคม จำกัด ได้ จดโดเมนนี้ไว้

2. การจดโดเมนคืออะไร
การจะได้เป็นเจ้าของ โดเมน นั้น คุณต้อง จดโดเมน ก่อนค่ะ
โดยจดโดเมนกับผู้ให้บริการโดเมน (Domain Registrar คือผู้ให้บริการจดโดเมน ซึ่งมีหน่วยงานที่เรารู้จักกันในนาม ICANN

เมื่อคุณจดโดเมน และมีหมายเลขไอพี หรือ IP ของเว็บโฮสติ้ง /web hosting คุณก็จะสามารถเรียกใช้งาน โดเมน ในชื่อโดเมนของคุณ (http://www.yourname.com)/

3. การย้ายโดเมน (Domain transfer) คืออะไร
การ ย้ายโดเมน นั้น เป็นการ ย้ายโดเมน จากผู้ให้บริการจดโดเมนเดิม ไปยังผู้ให้บริการจดโดเมนอีกรายหนึ่ง
ซึ่งเป็นฝั่งรับย้ายโดเมน จะเป็นผู้ดูแลโดเมนของท่านต่อไป
4. ขั้นตอนการย้ายโดเมน (Domain transfer)
ขั้นตอนการ ย้ายโดเมน หรือ domain transfer มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
แจ้งขอปลดล๊อคโดเมนจากผู้ให้บริการโดเมนรายเดิม และขอรหัสผ่านของโดเมน (Domain name password) และ รหัส Authen code จากผู้ให้บริการจดโดเมนรายเดิม


แจ้งรหัส Authen code กลับมาที่บริษัทที่ โดเมนเนม.com.co.th
ตามอีเมล์นี้ค่ะ info@ecomsiam.com เพื่อทำการสั่งย้ายโดเมน/Domain transfer


Email ของการย้ายโดเมน/Domain transfer จะถูกส่งไปที่ผู้ดูแลโดเมน หรือ Administrative Contact ของโดเมน


โดยมี่ผู้ดูแลโดเมนหรือ Administrative Contact เป็นผู้ยืนยันให้ย้ายโดเมน โดยการย้ายโดเมน/ Domain transferด้วยการใช้ Auth Code


การย้ายโดเมน/Domain transfer จะใช้เวลาประมาณ 7 วัน
หลังจากยืนยัน การการย้ายโดเมน/Domain transfer การการย้ายโดเมนจึงจะเสร็จสมบรูณ์ พร้อมต่ออายุการใช้งานโดเมนอีก 1 ปี
5. เราจะทราบได้อย่างไรว่าโดเมน ที่เราจดทะเบียนกับผู้ให้บริการ จดโดเมน นั้นเราได้เป็นเจ้าของสิทธิ์อย่างแท้จริง
เราสามารถตรวจสอบสิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมน ได้จาก [Whois] :
ตรวจสอบโดเมน เช็คโดเมน ,whois domain

โดยตรวจสอบข้อมูลการ จดโดเมน ได้ที่นี่

และสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการจัดการโดเมน ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน กับฐานข้อมูลของ Registrar โดยตรง ซึ่งตัวแทนจดโดเมน ของ registrar จะให้ User/ password ในการ manage โดเมนแก่คุณ

ในการเลือกผู้ให้บริการโดเมน จึงต้องระมัดระวัง โดยเลือกจดโดเมน กับ registrar/ ผู้แทนจำหน่ายของ Registrar เท่านั้น เนื่องจากผู้ให้บริการโดเมนบางราย อาจไม่มีระบบนี้

6. โดเมนที่ โดเมนเนม.com.co.th ให้บริการ จดโดเมนหรือรับย้ายโดเมน มีอะไรบ้างคะ?
โดเมนที่ โดเมนเนม.com.co.th ให้บริการจดโดเมน หรือรับย้ายโดเมน มีดังนี้ค่ะ
การจดโดเมน .com-จดโดเมน .net-จดโดเมน .org-จดโดเมน .biz-จดโดเมน .infoจดโดเมน .com,.net,.org,.info,.biz
โดเมนเนม.com.co.th บริการจดโดเมน หรือรับย้ายโดเมน .com .net, .org, biz, info .tv ดังนี้ค่ะการจดโดเมน .TH-จดโดเมน .co.TH-จดโดเมน .ac.TH-จดโดเมน .in.TH-จดโดเมน .or.THรับย้ายโดเมน หรือจดโดเมน .TH ดังนี้ค่ะ
จดโดเมน .co.th สำหรับองค์กรเอกชน
จดโดเมน.in.th สำหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไป
จดโดเมน.ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา
จดโดเมน.or.th องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

7. ค่าบริการในการจดโดเมน หรือย้ายโดเมนแต่ละประเภทมีค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ?
ค่าบริการในการจดโดเมนหรือย้ายโดเมนนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทโดเมน ทีคุณจดโดเมนค่ะ

การจดโดเมน .com-จดโดเมน .net-จดโดเมน .org-จดโดเมน .biz-จดโดเมน .infoจดโดเมนหรือย้ายโดเมน .com .net .org, biz, .info
มีค่าบริการจดโดเมน 490 บาทต่อปี ซึ่งอาจจดโดเมน โดยมีระยะเวลาครอบคลุม ได้ตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 10 ปี


การจดโดเมน .TH-จดโดเมน .co.TH-จดโดเมน .ac.TH-จดโดเมน .in.TH-จดโดเมน .or.THจดโดเมน .co.th .ac.th in.th หรือย้ายโดเมน .th
มีค่าบริการ จดโดเมน 800 บาท ต่อปี และ 1,500 บาท ต่อ 2 ปี

8. เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมน มีอะไรบ้างคะ?
การจดโดเมน .com-จดโดเมน .net-จดโดเมน .org-จดโดเมน .biz-จดโดเมน .info
เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมน สำหรับจดโดเมน .com .net .org ไม่ต้องใช้เอกสารใด
ซึ่งคุณสามารถ จดโดเมน แบบ online ได้ที่นี่ค่ะ หรือ กรอก แบบฟอร์มการจดโดเมนได้ที่นี่ค่ะ

จดโดเมนแบบออนไลน์แบบฟอร์มการจดโดเมนการจดโดเมน .TH-จดโดเมน .co.TH-จดโดเมน .ac.TH-จดโดเมน .in.TH-จดโดเมน .or.THจดโดเมน .co.th

จดโดเมน .co.th .in.th .or.th .ac.th ใช้เอกสารประกอบการจดโดเมนดังนี้


จดโดเมน .co.th ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
-- ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401) หรือ
-- หนังสือรับรองบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
-- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
-- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรือ
-- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย
จดโดเมน .in.th
-- สำหรับองค์กร ใช้เอกสารเหมือนกับ .co.th
-- สำหรับส่วนบุคคล ใช้บัตรประชาชน, ใบอนุญาติขับขี่ หรือ Passport (มีลายเซนต์รับรองเอกสาร)
จดโดเมน .ac.th , .or.th
-- หนังสือจดทะเบียน สถาบันการศึกษา หรือองค์กร

เอกสารประกอบการจดโดเมน .th
9. ใช้เวลานานเท่าไร โดเมนที่จดใหม่ หรือการย้ายโดเมน จะเป็นที่รู้จักในอินเตอร์เน็ต?
การจดโดเมน .com-จดโดเมน .net-จดโดเมน .org-จดโดเมน .biz-จดโดเมน .infoสำหรับโดเมนที่จดใหม่ หรือการย้ายโดเมน กรณีโดเมน .com, .net, .org
โดเมนที่จดใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 4-12 ชั่วโมง และการย้ายโดเมน ใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงหรืออาจถึง 48 ชั่วโมงค่ะ


การจดโดเมน .TH-จดโดเมน .co.TH-จดโดเมน .ac.TH-จดโดเมน .in.TH-จดโดเมน .or.TH สำหรับโดเมน .th ที่จดใหม่ หรือการย้ายโดเมน
ใช้เวลาประมาณ 4-24 ชั่วโมง

10. มีโดเมนอยู่แล้ว จะใช้บริการเฉพาะเว็บโฮสติ้ง/ web hosting ของ โดเมนเนม.com.co.th โดยไม่ต้องย้ายโดเมนมาที่ โดเมนเนม.com.co.th ได้หรือไม่?
ได้แน่นอนค่ะ หากคุณมีโดเมนอยู่แล้ว และยังไม่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน คุณสามารถสั่งซื้อเฉพาะเว็บโฮสติ้ง/ web hosting โดยยังคงใช้โดเมนกับผู้ให้บริการายเดิม

web hosting ฟรีโดเมนคำถามคำตอบ web hosting

11. ผมจดโดเมนจากที่อื่น และอยากใช้บริการ ต่ออายุโดเมน (renewal domain) กับอีคอมสยาม ผมจะย้ายโดเมน (transfer domain) มาได้อย่างไร?
หากคุณมีการจดโดเมนหรือมีโดเมนอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะใช้บริการ ต่ออายุโดเมน (renewal domain) กับ โดเมนเนม.com.co.th
สามารถแจ้งย้ายโดเมน /Transfer domain ได้ที่นี่ครับ [คลิ๊กเพื่อแจ้งย้ายโดเมน] หรือติดต่อเรา โทร 02-968-2665

การย้ายโดเมน (transfer domain) ต้องการทำก่อนโดเมนหมดอายุ 7-10 วัน

กรณีที่ย้ายโดเมนไม่สำเร็จ จะต้องต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการโดเมนรายเดิมก่อน แล้วจึงแจ้งย้ายโดเมนอีกครั้งหนึ่งค่ะ

กรณีย้ายโดเมน registrar เดียวกัน จะใช้เวลาย้ายโดเมน ประมาณ 1 วันค่ะ


แจ้งย้ายโดเมนติดต่อเรา

12. หลังจากจดโดเมน หรือย้ายโดเมนมาเรียบร้อยแล้ว จะนำ โดเมนที่จดทะเบียน ไปใช้งานกับเว็บไซต์ได้อย่างไร?
หลังจากจดโดเมน หรือย้ายโดเมนมาเรียบร้อยแล้ว จะนำ โดเมนที่จดทะเบียน ไปใช้งานกับเว็บไซต์ได้นั้น คุณอาจเลือกใช้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เว็บโฮสติ้ง /web hosting จากผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง /web hostingจากนั้นกำหนดให้ โดเมนของคุณชี้มาที่ IP Address (หรือ DNS - Domain name server) เว็บไซต์ของคุณจึงจะใช้ได้

web hosting ฟรีโดเมน

13. จะเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลการจดโดเมน ได้อย่างไร?
แก้ไขโดเมน หรือ domain modify ด้ที่นี่ค่ะ
หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของโดเมน
เช่น สถานที่ติดต่อ หรือ อีเมล์ ของผู้ดูแลโดเมน Technical contact / Administrative contact หรือ DNS โดยระบบ จัดการโดเมน (manage domain)

ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยตรงกับ ฐานข้อมูลของ Registrar
โดยใช้ user /password ที่ โดเมนเนม.com.co.th แจ้งให้กับท่านผ่านทาง อีเมล์ เมื่อท่านจดโดเมน โดยการแก้ไขดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15-24 ชม. โดเมน จึงจะเป็นที่รู้จักทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

จดโดเมนกับ WebNIC แก้ไขโดเมน หรือ domain modify ด้ที่นี่ค่ะ
กรณีจดโดเมนกับ WebNIC
สามารถแก้ไขโดเมนได้ที่ http://www.modifydomainnames.com


แก้ไขโดเมนที่จดกับ webnic

จดโดเมนกับ Opensrs หรือ tucows แก้ไขโดเมน หรือ domain modify ด้ที่นี่ค่ะ

กรณีจดโดเมนกับ TUCOW registrar
สามารถแก้ไขโดเมนได้ที่ https://manage.opensrs.net


แก้ไขโดเมนที่จดกับ TUCOW registrar

จดโดเมนกับ Onlinenic แก้ไขโดเมน หรือ domain modify ด้ที่นี่ค่ะ

กรณีจดโดเมนกับ Onlinenic
สามารถแก้ไขโดเมนได้ที่ http://www.onlinenic.modifydomainnames.com


แก้ไขโดเมนที่จดกับ Onlinenic

 
ตรวจสอบโดเมน เช็คโดเมน ,whois domain

โดยตรวจสอบข้อมูลการ จดโดเมน ได้ที่นี่

http://โดเมนเนม.com.co.th


ตรวจสอบโดเมน (WHOIS domain)

 
จัดการโดเมน .th ,manage domain .th

แก้ไขโดเมน .th /.co.th, .ac.th, .in.th, .or.th
เป็นการยืนยันด้วยอีเมล์ของผู้จดทะเบียนโดเมน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเพื่อแก้ไขโดเมน .th ได้ที่นี่ค่ะ


แก้ไขโดเมน.TH

14. ผมเคยมี web hosting อยู่แล้วกับที่อื่น แต่เพิ่งจะสั่งซื้อ web hosting กับ webhosting.com.co.th ผมจะย้ายโดเมน มาชี้ที่ server ใหม่นี้ได้อย่างไร?
การย้ายมาใช้ เว็บโฮสติ้ง /web hosting จากผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง /web hosting กับ webhosting.com.co.th นั้น
คุณต้องแก้ไขข้อมูลโดเมน ใน domain name registration record ที่คุณได้จดโดเมนไว้

โดยแก้ไขข้อมูลโดเมน ให้ nameservers เป็น ของ webhosting.com.co.th

หากใช้ เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic.com (web site builder software) ซึ่งจะมีการแจ้ง DNS ให้กับท่าน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ จดโดเมนกับผู้ให้บริการใด ซึ่งมักจะมีหน้าจอให้คุณเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดเมน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโดเมน โปรดแจ้งมาที่ [ติดต่อเรา] เรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มที่ค่ะ


ติดต่อเรา

15. ขั้นตอนการย้ายโดเมน TLDs domain เช่น .com,,net..org,,biz,.info?
(1) การย้ายโดเมน กรณีโดเมนทั่วไป
(TLD : Top Level Domain เช่น โดเมน .com/.net/.org/.biz/.us/.info/)

(2) จะย้ายโดเมนได้เมื่อโดเมน นั้นถูกปลดล็อกแล้ว (unlock domain)
สำหรับโดเมน .com/.net/.org จะต้องติดต่อขอย้ายโดเมน กับผู้ให้บริการจดโดเมน เดิมก่อน ซึ่งจะมีการยืนยันทางอีเมล์โดย administrative Contact อนุญาติให้ย้ายโดเมนได้

ซึ่งกระบวนการย้ายโดเมนนี้จะได้รับ
(3) การยืนยันหรือ Verify ไปที่ Registar เดิมกับ Registar รายใหม่ โดยยืนยันด้วย authorization keyย้ายโดเมน

16. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าโดเมนที่เราจดทะเบียน จะไม่ได้ถูกขโมย หรือโดเมนถูกย้ายไปที่อื่นและมีความปลอดภัย ?
ในการรักษาโดเมนที่เราจดทะเบียน ไม่ให้ถูกขโมย หรือไม่ให้โดเมนถูกย้ายไปที่อื่น ในการรักษาความปลอดภัยของโดเมนที่เราจดทะเบียนมีวิธีการดังนี้ค่ะ
(1) ท่านควรใช้รหัสผ่าน หรือ password ของโดเมน ที่จดจำหรือเดาได้ยาก
(ควรใช้ passwords เป็นตัวเลขร่วมกับตัวอักษร ) และควรจดจำ password ของคุณ โดยไม่บอกรหัสผ่านนี้กับใคร

(2) กำหนดอีเมล์ของ Administrative contact ที่ใช้งานได้ (active)
(3) เพื่อความปลอดภัยของโดเมนคุณควรทำการ Registrar-Lock
เพื่อป้องกันการย้ายโดเมนออก

17. Registrar-Lock คืออะไร ?
Registrar-Lock เป็นสถานะโดเมน ที่สามารถใช้ได้ (Domain Active)
แต่โดเมนนี้ จะไม่สามารถถูกย้ายจากผู้จดโดเมนหนึ่ง ถึงผู้ให้บริการจดโดเมนรายอื่นได้
จนกว่าจะมีการปลดล็อกโดเมนนั้น
18. เมื่อโดเมนหมดอายุ หรือ domain name expired จะต้องทำอย่างไร ?
โดเมนที่หมดอายุลง ซึ่งคุณดูรายละเอียดหรือเช็คข้อมูลโดเมน ได้ที่ Whois
ซึ่งมื่อโดเมนหมดอายุ ท่านจะต้องต่ออายุโดเมน ภายในประมาณ 45 วัน
(หากไม่มีการต่ออายุโดเมน หลังจากนั้น โดเมนจะถูกปล่อย) ซึ่งหลังจากนั้นบาง Registar อาจให้ท่านจ่ายค่า ต่ออายุโดเมน ในราคาสูง (ประมาณ 200$)

อีก 30 วัน ถ้าโดเมน ไม่ได้ถูกต่ออายุในระหว่างเวลาที่กำหนด โดเมนจะถูกลบภายใน 6 วัน สำหรับโดเมน .com/.net และ 5 วันสำหรับโดเมน .org


ตรวจสอบโดเมน (WHOIS domain)

19. จะต่ออายุโดเมนได้สูงสุดกี่ปี ?
เราสามารถต่ออายุโดเมนได้ตลอดเวลา

โดยมีระยะเวลาต่ออายุโดเมนล่วงหน้าสูงสุด ไม่เกิน 10 ปี

ตรวจสอบโดเมน (WHOIS domain) ต่ออายุโดเมน

20. การป้องกันโดเมนถูกย้าย หรือเปลี่ยนเจ้าของโดเมน (โดเมนถูกขโมย)
การป้องกันโดเมน ถูกขโมย ถูกย้ายโดเมน หรือเปลี่ยนเจ้าของโดเมน
(โดเมนถูกขโมย) นั้น

เราอาจจะเคยได้รับอีเมล์ แจ้งเตือนที่มีข้อความ ดูเหมือนแจ้งให้ต่ออายุโดเมน จากผู้ให้บริการจดโดเมน หรือคนที่เราไม่รู้จัก ซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องของ การร้องขอการย้ายโดเมน (request for domain transfer) หรือให้จ่ายเงินค่าต่ออายุโดเมน

เราจะทำอย่างไร ที่จะไม่เสี่ยงต่อการถูกย้ายโดเมน หรือถูกขโมยโดเมน ไปยัง registrar อื่น ...
ก่อนอื่นควรตรวจสอบก่อนว่าผู้ที่ติดต่อเรา คือผู้ให้บริการจดโดเมนให้เราตัวจริงหรือเปล่า

ซึ่งสามารถดูจากอีเมล์ที่ส่งมาถึงเรา และ ถ้าเป็นไปได้ให้สอบถามกลับไปยังผู้ให้บริการโดเมนของเราโดยตรง
และไม่ต้องตอบหรือสนใจอีเมล์ดังกล่าว หากเราไม่ได้มีความประสงค์จะย้ายโดเมน


21. เมื่อจดโดเมนแล้ว จะเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน (domain registrar) ได้อย่างไร ?

เมื่อจดโดเมนไปแล้ว สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการจดโดเมนได้
หลังจากโดเมนมีการจดโดเมน (จดโดเมนใหม่) ผ่านไปแล้ว 60 วัน คุณสามารถย้ายโดเมน โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลโดเมนได้ที่นี่ค่ะ /whoisdomain

ในการย้ายผู้ให้บริการโดเมน
(Domain transfer) มีขั้นตอนดังนี้

(1) ตรวจสอบและค้นหาโดเมน
โดยต้องมั่นใจว่า อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ (Administrative contact email) ที่อยู่ใน whois นั้นถูกต้อง

(2) ขอข้อมูล EPP code ของโดเมน
(transfer authorization (EPP) code)

(3)ถ้าสถานะโดเมนเป็น registrar lock ให้ทำการปลดล๊อคโดเมน (unlock domain)
โดยแจ้งกับผู้ให้บริการจดโดเมน

(4)ผู้ให้บริการจดโดเมนฝั่งผู้รับย้ายโดเมน จะสั่งย้ายโดเมนให้
โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมน 1 ปี

(5) รออีเมล์จากทั้ง 2 ฝั่งคือจาก ผู้ให้บริการจดโดเมนรายเดิม และผู้ให้บริการโดเมนฝั่งผู้รับย้าย และยืนยันการย้ายโดเมน
โดยทำตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

ระยะเวลาการย้ายโดเมน ใช้เวลาประมาณ 1-4 วัน

ตรวจสอบโดเมน (WHOIS domain)

Copyright © 2018 l webhosting.com.co.th. All rights reserved.
Live chat